Lafarge vol canviar la seva imatge negativa que té al municipi? com?

Ahir a la tarda des de les 18h segons ens informa una veïna (a les 19:30h l’observem nosaltres) sortia des de la xemeneia de Lafarge una columna de fum, aquesta columna de fum entre les 19:30h i les 20:30h ens alerta per la gran quantitat de fum que s’apreciava des de diferents punts del municipi de Montcada.

lafarge 20E 006

Ja és habitual veure sortir la columna de fum de la xemeneia del forn, i sovint s’excusen des de Lafarge dient que és vapor d’aigua i que la seva aparició és conseqüència del contrast tèrmic entre les altes temperatures de l’interior del forn i l’ambient gèlid de l’exterior (ahir a les 20h 8º).

Des del departament de Medi Ambient de la planta, asseguren a La Veu Montcada, “que els filtres de què disposa la cimentera impedeixen que els gasos de la combustió surtin a l’exterior i fan que les emissions de partícules se situïn entre el 0,5 i l’1 mg/Nm3, molt per sota del màxim que marca la llei, que és de 30 mg/Nm3” .

Aquesta explicació, excusant-se de que les columnes de fum són vapor d’aigua el mateix veïnat de Can Sant Joan es va encarregar de desmentir, ho expliquen en aquest video.

L’excusa que alguna vegada també han fet servir Lafarge, és per motiu de l’arrencada del forn de l’empresa: “Durant el procés, a banda dels gasos de combustió, com poden ser els de un cotxe, hi ha una condensació de vapor d’aigua que fa que sigui visible, però en qualsevol cas no hi ha emissió de pols”, excusa que aquesta vegada no té sentit, ja que des de les 18h (19G) a les 1h (20G) vam observar aquesta columna de fum.

lafarge montcada sau

* les imatges no corresponen al moment de la columna de fum de grans dimensions.